Billigare bolån

Det här brevet använde vi som underlag vid bolåneförhandling hösten 2013. Vårt resultat var 70 punkter under listränta på valfri bindningstid. Lite om själva förhandlingen hittar du här - fråga eller kommentera gärna :)

Basinformation till kontaktade banker – vår ekonomi

Bakgrund och kontaktade banker

Vårt bundna bolån löper ut i november. Inför detta ser vi över vår ekonomi. Banker vi har möten med är DanskeBank, SEB, Skandiabanken, Länsförsäkringar och Nordea. Vi träffar er och övriga banker vecka 33-34 och har för avsikt att besluta oss för val av bank första veckan i september.

Familjeinformation

 Gottodix (pnr 72xxxx-xxxx) [yrke] [arbetsgivare], fast anställd, lön x kronor per månad
 Affärsmodellen (pnr 76xxxx-xxxx), [yrke] [arbetsgivare], fast anställd, lön x kronor per månad
 Två barn ålder 4 år och 1

Nuvarande banker/försäkringsbolag

 Danske Bank (betaltjänster, bolån, investeringssparkonto, liv/sjukförsäkring)
 Nordnet (investeringssparkonto)
 Länsförsäkringar (sakförsäkringar, sjukförsäkringar)
 Gruppförsäkringar genom Civilekonomerna respektive Jusek

Översikt tillgångar och skulder

 Villa på [adress]. Bolån x,x msek. Värdering av mäklare inför senaste omläggning av bolån augusti
2011, x,x msek.
 Aktivt förvaltade aktier på investeringssparkonto per 8 maj 2013 är x,x msek
 Buffertsparande 100 tkr på konto samt insättningar 10 tkr per månad
 Premiepensioner i Såfa
 Tjänstepensioner främst statliga avtal men mindre belopp även från tidigare privata och kommunala arbetsgivare
 Månadssparande i aktier x tkr per månad

Nuvarande banktjänster och villkor

 Bolån DanskeBank rabatt 0,6 procentenheter under noterad ränta
 Aktiehandel enligt allmänna villkor på Nordnet och Danske Bank
 Sparkonto för buffert Danske Bank, förhandlad ränta 3,5 procent med fria uttag
 Betaltjänster enligt allmänna villkor Danske Bank samt var sitt kort med 100 tkr i kredit
 Försäkringstjänster enligt generella rabatter från Länsförsäkringar
 Pensionslösningar enligt kostnader för icke-valsalternativen

Om oss och hur vi väljer bank

Vi är intresserade av vår ekonomi och förvaltar den aktivt. Det inkluderar att vi försöker ha en lagom belåningsgrad utifrån risk men även möjligheter. För oss innebär det upp till ungefär 5 gånger vår årliga bruttoinkomst (naturligtvis utifrån belåningsutrymme på våra tillgångar). När de ekonomiska möjligheterna finns överväger vi att flytta till ett större hus eller att köpa ett sommarhus, eventuellt utomlands.

När vi väljer bank är kostnaden för bolån det viktigaste kriteriet. Vi är i första hand intresserade av att binda på 3 år. Andra kriterier är helhetslösningen och en bra kontakt med er. Vi är även intresserade av er syn på möjligheterna att, med hjälp av er, om tre år finansiera köp av ett nytt hus eller sommarhus. Vi ser fram emot att träffas

Hälsningar
Affärsmodellen och Gottodix

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar