torsdag 4 februari 2016

Vilken tjänstepensionsbluff Danica!

Tjänstepensionen är den i särklass mest bedrövliga delen av vårt sparande. Tillkrånglat med höga avgifter och låg avkastning skulle kunna vara en sammanfattning.

I pensionspyramiden brukar tjänstepensionen placeras mellan den allmänna pensionen, inklusive premiepensionen, och det egna sparandet. Det borde avspegla sig i risknivå och avkastning men det gör det inte.

Rimligt för en person mitt i livet är att ha (minst) full exponering mot aktiemarknaden. Soffliggarfonden i PPM, som är längre ned i pensionspyramiden, har till och med hävstång på investeringarna för medelålders.

Det är också tveksamt vilket försäkringsskydd utöver det allmänna som egentligen är prisvärt. Enklare vore bättre helt enkelt - allra enklast vore om staten tillät företag att sätta in pengar i premiepensionen.

Då skulle man slippa besked som det Affärsmodellen idag fick från Danica Pension. Det är en liten pensionsavsättning från en av hennes första arbetsgivare som vi en gång om året får den här dystra påminnelsen om. 2015 växte kapitalet 69 kronor eller 0,1 procent. Vårt eget sparande växte 26 procent och börsen (sixrx) steg med 10 procent.

Så det är inte utan att jag undrar var Danica stoppar pengarna. För min del hade jag gärna sett att det legat i en billig indexfond istället.